ขอแสดงความยินดีกับรองสายธาร จีรดิษฐ ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอแสดงความยินดีกับนางสายธาร จีรดิษฐ ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ เรียนสู่ความเป็นเลิศ และเรียนสู่ความมั่นคงของชีวิต เรียนดี มีความสุข บนฐาน จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน วันที่ ๒๕–๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ (จากเพจ โรงเรียนหนองฉางวิทยา)