ม.4/2ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ม.4/2ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 19 ธันวาคม 2566