ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองฉางวิทยา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายดำรงค์ นพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้ประชุมข้อราชการ ปรึกษาหารือ แจ้งเพื่อทราบ ขอความเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนหนองฉางวิทยา