รับการอบรมวิทยากร ครูแกนนำ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

15-17 กันยายน 2566  เข้ารับการอบรมวิทยากรครูแกนนำ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ที่โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี