เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้ น้องอิงค์ TI29 ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 รอบระดับประเทศ

เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้ น้องอิงค์ TI29 ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 รอบระดับประเทศ วันที่ 27 เมษายน 2567