ขอเเสดงความยินดีกับ นายธนกร กุสุโมทย์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

ขอเเสดงความยินดีกับ นายธนกร กุสุโมทย์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567